KONTAKIN KAMI

KONTAKIN KAMI

Ang Opisina ng Eleksyon ay responsible para sa paghahanda ng kandidato, printing, at bilangin ang mga balota, at edukasyon ng botante.

Mga katanungan na kaugnay sa rehistro ng botante, ang mailing at resibo ng at balota, kasama ang kapalit na mga balota; pati na rin ang mga center ng botante serbisyo at mga lugar para mag-deposit, pakiusap na kontakin ang iyong County Elections Divisions.

Address

Office of Elections
802 Lehua Avenue
Pearl City, Hawaii 96782

Phone

(808) 453-VOTE (8683)

Neighbor Island Toll Free

1-800-442-VOTE (8683)

TTY

(808) 453-6150

TTY Toll Free

1-800-345-5915

Fax

(808) 453-6006

Email

[email protected]

Business Hours

7:45 AM - 4:30 PM
Except Saturday, Sunday, and State Holidays